Bảo Hiểm Tai Nạn 24/24

BẢO HIỂM TAI NẠN 24/24 Đối tượng bảo hiểm: 1. Bảo hiểm Bảo Việt nhận bảo hiểm cho mọi công dân Viet Nam, người nước ngoài đang...

15 Tháng Ba, 2022

Bảo Việt Inter Care

BẢO VIỆT INTER CARE Đối tượng tham gia: Cá nhân, gia đình. Doanh nghiệp (tối thiểu từ 3 nhân viên trở lên) Điều kiện tham gia bảo...

15 Tháng Ba, 2022

Bảo Việt Health Care

BẢO VIỆT HEALTH CARE Đối tượng tham gia: Doanh nghiệp (tối thiểu từ 3 nhân viên trở lên có HĐ lao động) Điều kiện tham gia bảo hiểm:...

15 Tháng Ba, 2022

Bảo Việt An Gia

Bảo hiểm cho trường hợp ốm đau, bệnh tật, tai nạn

12 Tháng Ba, 2022