Bảo Việt K-Care – BẢO HIỂM BỆNH UNG THƯ

ƯU ĐIỂM CỦA K-CARE
Bên cạnh những ảnh hưởng về thể chất và tinh thần, những người bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư thường phải đối mặt với những khó khăn về kinh tế. Hơn lúc nào hết, họ cần có thêm chi phí hỗ trợ điều trị, chi trả tiền thuốc và các khoản chi phí không tên khác. Sản phẩm bảo hiểm Bệnh ung thư là một giải pháp tối ưu, giảm bớt gánh nặng cho người tham gia bảo hiểm.

Ưu điểm nổi bật của sản phẩm:

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Các quyền lợi bảo hiểm độc lập nhau với các lựa chọn số tiền bảo hiểm tham gia hấp dẫn.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Bảng quyền lợi K-Care

Giấy YCBH (.word)

Giấy YCBH (.pdf)

Giấy YCBH mẫu (.pdf)

Quy tắc bảo hiểm K-Care

Tờ rơi bảo hiểm K-Care

Điện thoại tư vấn: 0903.867090