Bảo Việt K Care

Bảo Việt K-Care – BẢO HIỂM BỆNH UNG THƯ

ƯU ĐIỂM CỦA K-CARE
Bên cạnh những ảnh hưởng về thể chất và tinh thần, những người bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư thường phải đối mặt với những khó khăn về kinh tế. Hơn lúc nào hết, họ cần có thêm chi phí hỗ trợ điều trị, chi trả tiền thuốc và các khoản chi phí không tên khác. Sản phẩm bảo hiểm Bệnh ung thư là một giải pháp tối ưu, giảm bớt gánh nặng cho người tham gia bảo hiểm.

Ưu điểm nổi bật của sản phẩm:

 • Quyền lợi bảo hiểm được thanh toán theo  khoản trọn gói cho khách hàng, giúp khách hàng chủ động tài chính đúng vào thời điểm họ cảm thấy có ít lựa chọn.
 • Quyền lợi bảo hiểm được chi trả ngay sau lần chẩn đoán đầu tiên khi khách hàng cần đến nhất.
 • Quyền lợi bảo hiểm được đảm bảo tự động tái tục theo chu kỳ 10 năm mà không cần thẩm định gì thêm.
 • Phí bảo hiểm hấp dẫn với thủ tục tham gia đơn giản và thuận tiện.
 • Phí bảo hiểm áp dụng năm đầu tiên và có thể được điều chỉnh cho năm tiếp theo.

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

 • Quyền lợi bảo hiểm Bệnh ung thư: Tối đa lên tới 1 tỷ đồng
 • Quyền lợi trợ cấp nằm viện: Tối đa 2 triệu đồng/ngày
 • Quyền lợi tử vong do bệnh ung thư: Tối đa 50 triệu đồng
 • Quyền lợi tử vong do tai nạn: Tối đa 50 triệu đồng

Các quyền lợi bảo hiểm độc lập nhau với các lựa chọn số tiền bảo hiểm tham gia hấp dẫn.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 • Đối tượng tham gia: Là Người được bảo hiểm, bên mua bảo hiểm phù hợp với quy định của Bảo hiểm Bảo Việt
 • Tuổi tham gia bảo hiểm: Tuổi tham gia từ 16 tuổi đến 55 tuổi (tái tục đến 75 tuổi)
 • Số tiền bảo hiểm: 292,5 triệu đồng, 585 triệu đồng và 1,17 tỷ đồng
 • Thời hạn bảo hiểm: Theo chu kỳ 10 năm
 • Phí bảo hiểm: Tính theo độ tuổi và giới tính

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Bảng quyền lợi K-Care

Giấy YCBH (.word)

Giấy YCBH (.pdf)

Giấy YCBH mẫu (.pdf)

Quy tắc bảo hiểm K-Care

Tờ rơi bảo hiểm K-Care

Điện thoại tư vấn: 0903.867090