Bảo Hiểm Cháy Nổ Tự Nguyện

BẢO HIỂM CHÁY NỔ TỰ NGUYỆN

Đối tượng được bảo hiểm: Doanh nghiệp, Cá nhân hoạt động kinh doanh… không nằm trong danh mục phải mua Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Mục đích: Bồi thường thiệt hại về tài chính của Người được bảo hiểm phát sinh do các sự cố, rủi ro tác động từ bên ngoài, bất ngờ và không lường trước được gây ra tổn thất, thiệt hại đối với Tài sản được bảo hiểm

Đối tượng được bảo hiểm:

 • Nhà xưởng: Toà nhà, vật kiến trúc; Các công trình phụ trợ, tường rào, cổng, ngõ…
 • Máy móc thiết bị
 • Tài sản bên trong: Máy móc thiết bị văn phòng; Đồ đạc bàn ghế bên trong nhà và các đồ đạc khác
 • Hàng hóa: Thành phẩm; Bán thành phẩm/sản phẩm dở dang; Nguyên vật liệu

Địa điểm bảo hiểm: là địa chỉ đặt tài sản được bảo hiểm.

Phí bảo hiểm: thoả thuận và phụ thuộc vào mức độ rủi ro của đối tượng được bảo hiểm.

PHẠM VI BẢO HIỂM: Theo quy tắc Bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt gồm

 1. CHÁY.
 2. NỔ
 3. MÁY BAY VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN HÀNG KHÔNG KHÁC HOẶC CÁC THIẾT BỊ TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐÓ RƠI VÀO
 4. GÂY RỐI BẠO ĐỘNG DÂN SỰ, ĐÌNH CÔNG
 5. ĐỘNG ĐẤT
 6. GIÔNG, BÃO
 7. GIÔNG, BÃO, NGẬP, LỤT
 8. NƯỚC THOÁT RA TỪ CÁC BỂ CHỨA NƯỚC
 9. VA CHẠM BỞI XE CỘ HOẶC ĐỘNG VẬT
 10. THOÁT NƯỚC BẤT NGỜ TỪ SPRINKLER

 

Quý khách vui lòng liên hệ với Tư vấn viên để được hỗ trợ tốt nhất.

Trân trọng.

 

Bài viết liên quan

Bảo Hiểm Cháy Nổ Bắt Buộc

BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC Đối tượng được bảo hiểm: Là các cơ sở nằm trong danh mục có nguy cơ cao về cháy nổ được quy...

14 Tháng Tư, 2022

Bảo Hiểm Nhà Tư Nhân

BẢO HIỂM NHÀ TƯ NHÂN Đối tượng tham gia: chủ sở hữu nhà hoặc bên thuê đứng tên trên hợp đồng thuê nhà. Đối tượng được bảo...

14 Tháng Tư, 2022

Bảo Hiểm Mọi Rủi Ro Công Nghiệp

BẢO HIỂM MỌI RỦI RO CÔNG NGHIỆP Chào mừng đến với www.baovietcare.com Nội dung sản phẩm đang được cập nhật

14 Tháng Tư, 2022

Bảo Hiểm Mọi Rủi Ro Tài Sản

BẢO HIỂM MỌI RỦI RO TÀI SẢN Chào mừng đến với www.baovietcare.com Nội dung sản phẩm đang được cập nhật

14 Tháng Tư, 2022