Bảo Hiểm Tai Nạn 24/24

BẢO HIỂM TAI NẠN 24/24

Đối tượng bảo hiểm:

1. Bảo hiểm Bảo Việt nhận bảo hiểm cho mọi công dân Viet Nam, người nước ngoài đang công tác, học tập tại Việt Nam từ 15 ngày tuổi đến tối đa 70 tuổi.

2. Không nhân bảo hiểm và không chịu trách nhiệm đối với các đối tượng sau:

  • Những người bị bệnh thần kinh, tâm thần, phong.
  • Những nghười bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.

Phạm vi bảo hiểm và hiệu lực bảo hiểm:

1. Phạm vi bảo hiểm: Phạm vi bảo hiểm theo điều khoản bảo hiểm này chỉ có hiệu lực trong lãnh thổ Việt Nam.

2. Rủi ro được bảo hiểm: Bảo hiểm trường hợp chết hoặc thương tật thân thể do tai nạn hoặc do Người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp

Trường hợp Người được bảo hiểm tham gia các cuộc thi đấu có tính chất chuyên nghiệp như: đua xe, đua ngựa, bóng đá, đấm bốc, leo núi, lướt ván, đua thuyền… khảo sát, thám hiểm; khi xảy ra tai nạn chỉ được bảo hiểm với điều kiện Người được bảo hiểm đã yêu cầu, đóng thêm phí bảo hiểm và được Bảo hiểm Bảo Việt chấp nhận bằng văn bản.

3. Hiệu lực bảo hiểm: Bảo hiểm có hiệu lực ngay sau khi người tham gia bảo hiểm đóng phí bảo hiểm theo quy định.

 

Quyền lợi bảo hiểm:

1. Người được bảo hiểm tham gia Số tiền bảo hiểm cơ bản: Dưới 30.000.000 VNĐ. Bảo hiểm Bảo Việt trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật.

2. Người được bảo hiểm tham gia Số tiền bảo hiểm đặc biệt: Từ trên 30.000.000 VNĐ đến 100.000.000 VNĐ

  • Bảo hiểm Bảo Việt thanh toán toàn bộ chi phí y tế thực tế phát sinh bao gồm: thuốc men, phẫu thuật, điều trị hay sử dụng các thiết bị y tế theo chỉ định của Bác sỹ, các chi phí hộ lý, thuê phòng, thuê xe cấp cứu + tiền bồi dưỡng trong thời gian nằm viện mức 0,1% STBH/ ngày, tối đa 180 ngày/ năm. Mức bồi thường tối đa không vượt quá tỷ lệ áp dụng cho trường hợp thương tật đó.
  • Trường hợp chi phí y tế liên quan tới cùng thương tật được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này được bồi thường hoặc chi trả một phần hoặc toàn bộ từ những loại hình bảo hiểm y tế khác, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ thanh toán toàn bộ số tiền chênh lệch mà Người được bảo hiểm phải chi trả + tiền bồi dưỡng trong thời gian nằm viện 0,1% STBH/ ngày hoặc 100% tỷ lệ thương tật đó áp dụng cho số tiền bảo hiểm 30.000.000 đồng/người/vụ, số tiền nào lớn hơn sẽ được áp dụng.

Quý khách vui lòng liên hệ với Tư vấn viên để được hỗ trợ tốt nhất.

Trân trọng.

Bài viết liên quan

Bảo Hiểm Tai Nạn Cologne Re

BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI COLOGNE RE Độ tuổi tham gia bảo hiểm: từ 18 tuổi tuổi đến 65 tuổi Đối tượng tham gia: Cá nhân và gia...

14 Tháng Tư, 2022