Bảo Hiểm Tai Nạn Cologne Re

BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI COLOGNE RE

Độ tuổi tham gia bảo hiểm: từ 18 tuổi tuổi đến 65 tuổi

Đối tượng tham gia: Cá nhân và gia đình, doanh nghiệp

Đối tượng tham gia bảo hiểm là mọi công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam tại thời điểm bắt đầu hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm.

Với trường hợp doanh nghiệp là bên mua bảo hiểm/người yêu cầu bảo hiểm, phải có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp, mộc công ty và chữ ký người được bảo hiểm trên giấy yêu cầu bảo hiểm.

Phạm vi địa lý được bảo hiẻm: Toàn thế giới

Luật áp dụng: Việt Nam

 

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Quyền lợi bảo hiểm chính:

  • Chết: 100% Số tiền bảo hiểm
  • Thương tật toàn bộ vĩnh viễn: 100% Số tiền bảo hiểm
  • Thương tật bộ phận vĩnh viễn: Trả theo tỷ lệ (phụ lục đính kèm)
  • Chi phí y tế: Công ty bảo hiểm chi trả những chi phí điều trị y tế nội/ngoại trú, thuốc men, vật tư y tế cần thiết theo chỉ định của bác sỹ, bao gồm cả chi phí vận chuyển khẩn cấp (loại trừ vận chuyển bằng đường hàng không và dịch vụ IPA/SOS) phát sịnh do việc điều trị tổn thương thân thể do tai nạn.

Quyền lợi bảo hiểm bổ sung:

Trợ cấp ngày: Trợ cấp ngày trong thời gian nghỉ điều trị nội trú và/hoặc ngoại trú do tai nạn theo chỉ định của bác sỹ điều trị.

Nếu trong thời gian đơn bảo hiểm có hiệu lực, Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể bất ngờ là nguyên nhân duy nhất và hoàn toàn độc lập với bất kỳ nguyên nhân nào khác, dẫn đến Chết, Tàn tật Vĩnh viễn trong vòng (2) hai năm hay làm phát sinh các chi phí y tế thuộc phạm vi bảo hiểm, BẢO VIỆT sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm, hoặc cho đại diện hợp pháp của Người được bảo hiểm như qui định trong Bảng Phụ lục hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.

 

Quý khách vui lòng liên hệ với Tư vấn viên để được hỗ trợ tốt nhất.
Trân trọng.

Bài viết liên quan

Bảo Hiểm Tai Nạn 24/24

BẢO HIỂM TAI NẠN 24/24 Đối tượng bảo hiểm: 1. Bảo hiểm Bảo Việt nhận bảo hiểm cho mọi công dân Viet Nam, người nước ngoài đang...

15 Tháng Ba, 2022