Bảo Việt Inter Care

BẢO VIỆT INTER CARE

Đối tượng tham gia: Cá nhân, gia đình. Doanh nghiệp (tối thiểu từ 3 nhân viên trở lên)

Điều kiện tham gia bảo hiểm:

– Từ 15 ngày tuổi đến 69 tuổi nếu mới tham gia lần đầu hoặc 75 tuổi nếu tái tục.

– Không bị các bệnh tâm thần, phong

– Không bị các bệnh ung thư (chỉ áp dụng cho Người được bảo hiểm (NĐBH) tham gia năm đầu tiên)

– Không bị thương tật vĩnh viễn từ 80% trở lên (chỉ áp dụng cho NĐBH tham gia năm đầu tiên)

– Không đang trong thời gian điều trị bệnh/thương tật (chỉ áp dụng cho NĐBH tham gia năm đầu tiên)

Lưu ý: trẻ em từ 15 ngày tuổi tới 18 tuổi phải tham gia cùng bố/mẹ theo chương trình bằng hoặc thấp hơn bố/mẹ

Trẻ em đủ 15 ngày tuổi kể từ ngày sinh hoặc kể từ ngày xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt (ngày nào xảy ra sau sẽ được chọn), phải nộp Giaáy yêu cầu bảo hiểm, Giấy chứng nhận trẻ em ở trong tình trạng sức khỏe tốt và phải được Công ty bảo hiểm (CTBH) chấp nhận

Quyền lợi bảo hiểm:

Bảo hiểm cho các quyền lợi được liệt kê dưới đây gây ra bởi các nguyên nhân không bị loại trừ theo điều kiện, điều khoản của đơn bảo hiểm, các phụ lục, các sửa đổi bổ sung và/hoặc các thỏa thuận khác đính kèm theo đơn:

– Quyền lợi bảo hiểm chính: Điều trị nội trú do ốm bệnh, tai nạn

– Các điều khoản bổ sung: được tham gia cùng điều khoản chính với điều kiện bên mua bảo hiểm (BMBH) nộp bổ sung phí:

+ Điều trị ngoại trú do ốm bệnh/tai nạn

+ Thai sản và sinh đẻ (chỉ áp dụng cho nữ có độ tuổi từ 18 đến 45)

+ Bảo hiểm nha khoa

+ Bảo hiểm sinh mạng (không bao gồm nguyên nhân tai nạn)

+ Bảo hiểm tai nạn cá nhân

+ Bảo hiểm hỗ trợ du học sinh

Phạm vi lãnh thổ      

Vùng 1: Việt Nam

Vùng 2: Đông Nam Á

Vùng 3: Châu Á

Vùng 4: Toàn thế giới, trừ Mỹ & Canada

Vùng 5: Toàn thế giới

Ghi chú: CTBH không nhận và không chi trả quyền lợi bảo hiểm đối với mọi rủi ro phát sinh khi xảy ra trên lãnh thổ các quốc gia bị cấm vận, cụ thể như sau: Afghanistan, Cuba, Democratic Republic of Congo, Iran, Iraq, Syria, Belarus, Nicaragua, North Korea, Lebanon, Liberia, Libya, Somalia, Sudan, South Sudan, Venezuela, Crimea and Zimbabwe.

Quyền tài phán/Luật áp dụng: Việt Nam

Quý khách vui lòng liên hệ với Tư vấn viên để được hỗ trợ tốt nhất.

Trân trọng.

Download Bảng quyền lợi bảo hiểm Tại đây

 

 

Bài viết liên quan

Bảo Việt Health Care

BẢO VIỆT HEALTH CARE Đối tượng tham gia: Doanh nghiệp (tối thiểu từ 3 nhân viên trở lên có HĐ lao động) Điều kiện tham gia bảo hiểm:...

15 Tháng Ba, 2022

Bảo Việt An Gia

Bảo hiểm cho trường hợp ốm đau, bệnh tật, tai nạn

12 Tháng Ba, 2022

Bảo Việt Tâm Bình

BẢO VIỆT TÂM BÌNH Độ tuổi tham gia bảo hiểm: từ 15 ngày tuổi đến 65 tuổi Đối với trẻ em từ 15 ngày tuổi đến dưới 1 tuổi...

13 Tháng Tư, 2022

Bảo Hiểm Sức Khỏe Aetna

BẢO HIỂM SỨC KHỎE AETNA Bảo hiểm Aetna là sản phẩm bảo hiểm cao cấp và được phân phối đọc quyền bởi Bảo Hiểm Bảo Việt....

14 Tháng Tư, 2022