Bảo Việt Tâm Bình

BẢO VIỆT TÂM BÌNH

Độ tuổi tham gia bảo hiểm: từ 15 ngày tuổi đến 65 tuổi
Đối với trẻ em từ 15 ngày tuổi đến dưới 1 tuổi chỉ được tham gia với các điều kiện sau:
– Đủ 15 ngày tuổi kể từ ngày sinh hoặc kể từ ngày xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt.
– Phải nộp Giấy Yêu Cầu bảo hiểm và giấy tờ liên quan thể hiện tình trạng sức khỏe tốt
– Được sự chấp nhận của Bảo Hiểm Bảo Việt

Đối tượng tham gia: Cá nhân, gia đình, Doanh nghiệp (từ 03 nhân viên trở lên có HĐ lao động)
Đối tượng tham gia bảo hiểm là mọi công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam tại thời điểm bắt đầu hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm. Trường hợp người được bảo hiểm dưới 18 tuổi chỉ được nhận bảo hiểm với các điều kiện sau:
– Phải tham gia bảo hiểm cùng hợp đồng với bố và/hoặc mẹ hoặc bố/mẹ đã tham gia ít nhất một loại hình Bảo Hiểm Sức Khỏe, Chi phí y tế còn hiệu lực tại Bảo Hiểm Bảo Việt.
– Chương trình bảo hiểm của người phụ thuộc chỉ được áp dụng mức tương đương hoặc thấp hơn chương trình của bố và/hoặc mẹ (hay nhân viên).

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHÍNH
NẰM VIỆN VÀ PHẨU THUẬT NỘI TRÚ DO BỆNH, TAI NẠN, THAI SẢN, HỖ TRỢ GIÁO DỤC:
– Bảo hiểm cho trường hợp Người được bảo hiểm phải nằm viện (trên 24h), phẩu thuật do bệnh, tai nạn, thai sản, biến chứng thai sản.
– Đối tượng trẻ em từ 15 ngày tuổi đến 3 tuổi, quyền lợi này áp dụng theo tỷ lệ đồng chi trả được quy định trong Bảng quyền lợi bảo hiểm đính kèm.
– Hỗ trợ giáo dục: Bảo Hiểm Bảo Việt sẽ chi trả một lần cho người được bảo hiểm số tiền hỗ trợ giáo dục tối đa cho hai con theo quy định trong bảng quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp người được bảo hiểm tử vong do tai nạn khi tham gia các phương tiện công cộng/ hoặc tử vong do bệnh quy định tại Phụ Lục I bộ quy tắc bảo hiểm.

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM BỔ SUNG
1. TỬ VONG/THƯƠNG TẬT VĨNH VIỄN/TÀN TẬT TOÀN BỘ VĨNH VIỄN
Người được bảo hiểm chỉ chọn 1 trong 2 quyền lợi dưới đây
1.1 Tử vong/thương tật vĩnh viễn/tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn
1.2 Tử vong/thương tật vĩnh viễn/tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do mọi nguyên nhân (bao gồm nguyên nhân tai nạn)
2. ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ DO BỆNH, TAI NẠN, BIẾN CHỨNG THAI SẢN, NHA KHOA
Lưu ý: Điều trị răng được giới hạn tại các cơ sở khám chữa bệnh có hợp tác với Bảo Việt

Quý khách vui lòng liên hệ với Tư vấn viên để được hỗ trợ tốt nhất.

Trân trọng.

Download Bảng quyền lợi bảo hiểm Tại đây

Bài viết liên quan

Bảo Việt Health Care

BẢO VIỆT HEALTH CARE Đối tượng tham gia: Doanh nghiệp (tối thiểu từ 3 nhân viên trở lên có HĐ lao động) Điều kiện tham gia bảo hiểm:...

15 Tháng Ba, 2022

Bảo Việt An Gia

Bảo hiểm cho trường hợp ốm đau, bệnh tật, tai nạn

12 Tháng Ba, 2022

Bảo Việt Inter Care

BẢO VIỆT INTER CARE Đối tượng tham gia: Cá nhân, gia đình. Doanh nghiệp (tối thiểu từ 3 nhân viên trở lên) Điều kiện tham gia bảo...

15 Tháng Ba, 2022

Bảo Hiểm Sức Khỏe Aetna

BẢO HIỂM SỨC KHỎE AETNA Bảo hiểm Aetna là sản phẩm bảo hiểm cao cấp và được phân phối đọc quyền bởi Bảo Hiểm Bảo Việt....

14 Tháng Tư, 2022